top of page

3.5 KM FUN RUN
10.5 KM MINI MARATHON
AND VIRTUAL RUN

วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2566 เวลา 04.30 น.
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
 
 
 
 
 

กำหนดการ

 
 

5.20 น. 

พิธีเปิดการแข่งขัน

 

5.30 น.
ประธานในพิธีให้สัญญาณปล่อยตัวนักวิ่ง 10.5 กม. 

 

5.45 น. 

ประธานในพิธีให้สัญญาณปล่อยตัว Fun Run 3.5 กม. 

 

7.30 น. 

พิธีแจกถ้วยรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน
 

8.30 น. 

ปิดการแข่งขัน

 
home
Anchor 2

หลักการและเหตุผล 

                    คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าชมรมผู้ปกครองและคณาจารย์  คณะวิทยาศาสตร์ นิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า คณาจารย์ และบุคลากรร่วมใจกันจัดกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ “CU SCI HAPPY RUN ” ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2566 และกิจกรรม “CU SCI HAPPY VIRTUAL RUN ”  เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมในวันที่จัดการแข่งขัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิต บุคลากร ศิษย์เก่า และผู้สนใจ ได้มาร่วมกิจกรรมร่วมกันอีกครั้งหลังสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 ได้รับการผ่อนผัน ผ่านกิจกรรมที่สนุก เสริมสร้างความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ และคุณลักษณะที่ดีให้กับนักวิ่ง เป็นการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพ ลดภาวะเครียด ภาวะซึมเศร้า นอกจากสุขภาพที่ดี ที่ได้จากการออกกำลังกายยังเสริมสร้างทักษะในการเตรียมงาน วางแผนงาน การแก้ปัญหา เฉพาะหน้า การพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดี และแน่นแฟ้นเกื้อกูล ระหว่าง นิสิต คณาจารย์ บุคลากร ผู้ปกครอง และศิษย์เก่าที่ได้จัดกิจกรรมร่วมกัน

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมเพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีด้วยกิจกรรมการออกกำลังกายเดินวิ่งให้กับนิสิต คณาจารย์ บุคลากรผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและผู้สนใจ

 • เพื่อส่งเสริมให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างนิสิต คณาจารย์ บุคลากรผู้ปกครองและศิษย์เก่า ก่อให้เกิดเครือข่ายที่มีความเข้มแข็งและสร้างความผูกพันต่อคณะฯ และมหาวิทยาลัย

 • เพื่อระดมทุนสำหรับใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์

 

รูปแบบการดำเนินงาน

จัดการแข่งขันเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ 2 ประเภทกิจกรรม ดังนี้ 
 

 1. CU SCI HAPPY RUN จัดกิจกรรมในวันที่ 8 มกราคม 2566 เส้นทางวิ่งเริ่มต้นจาก บริเวณทางเข้าคณะวิทยาศาสตร์ด้านสระน้ำและเส้นทางโดยรอบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสิ้นสุดที่หน้าคณะวิทยาศาสตร์ ระยะทางการเดินวิ่ง 2 ประเภท ได้แก่ มินิมาราธอน (10.5 กิโลเมตร) และ FUN RUN
  (3.5 กิโลเมตร)  

   

 2. CU SCI HAPPY VIRTUAL RUN วิ่งสะสมระยะ 10.5 กิโลเมตร  ตั้งแต่วันที่
  1 ธันวาคม 2565 ถึง 5 มกราคม 2566  และส่งผลการวิ่งก่อนเวลา 24.00 น. วันที่ 6 มกราคม 2566

 

การรับสมัคร

สมัคร online จำนวน 2,000 คนที่ www.cuscihappyrun.com 

วันที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น.

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุตรงตามประเภทของผู้เข้าแข่งขัน

 • หลักฐานทางราชการที่มีรูปถ่าย อาทิ บัตรประชาชน ใบขับขี่ ฯลฯ

 

ช่วงอายุผู้สมัคร  

 • ต่ำกว่า 15 ปี

 • 15 - 29 ปี

 • 30 - 39 ปี

 • 40 - 49 ปี

 • 50 - 59 ปี

 • 60 ปี ขึ้นไป

 

ค่าสมัคร CU SCI HAPPY RUN และ CU SCI HAPPY VIRTUAL RUN

 • ประเภทธรรมดา 500 บาท ผู้แข่งขันจะได้รับเสื้อแขนสั้นหรือเสื้อแขนกุด และเหรียญรางวัลหลังเข้าเส้นชัย

 • ประเภท VIP 1,500 บาท ผู้แข่งขันจะได้รับ เสื้อแขนสั้นหรือเสื้อแขนกุด
  เสื้อโปโล กระเป๋าผ้า และเหรียญรางวัลหลังเข้าเส้นชัย

 

การชำระเงิน 

 • ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขา

 • ชำระผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ K-ATM, K Plus
  และ K-Cyber Banking

 • ชำระที่งานคลังและพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ในวันและเวลาราชการ

 

การนัดรับเสื้อและเบอร์วิ่ง

 1. CU SCI HAPPY RUN นำบัตรประชาชนมารับเสื้อและเบอร์วิ่ง  ณ Sci Co-studying Space ชั้น 1 อาคารแถบ นีละนิธิ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในกรณีรับแทน ให้นำสำเนาบัตรหรือภาพถ่ายบัตรประชาชนของผู้สมัครมารับได้ในวันต่อไปนี้วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 12.00 - 19.00 น.วันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2566 เวลา 10.00 - 16.00 น.การส่งทางไปรษณีย์ คิดราคาค่าส่งตัวละ 50 บาท ตัวต่อไปตัวละ 20 บาท กรณีสมัครเป็นกลุ่ม จะส่งไปรษณีย์เป็นกลุ่มเท่านั้น และไม่มีการรับเสื้อในวันงาน
   

 2. CU SCI HAPPY VIRTUAL RUN เสื้อวิ่งจะส่งทางไปรษณีย์ คิดราคาค่าส่ง
  ตัวละ 50 บาท ตัวต่อไปตัวละ 20 บาท กรณีสมัครเป็นกลุ่ม จะส่งไปรษณีย์เป็นกลุ่มเท่านั้น (ไม่มีการรับด้วยตนเอง) โดยจะเริ่มส่งประมาณกลางเดือน ธันวาคม 2565


รางวัลการแข่งขัน

CU SCI HAPPY RUN

 • ถ้วยรางวัลสำหรับผู้เข้าเส้นชัยมินิมาราธอน ลำดับที่ 1-5 

  ของแต่ละประเภทตามช่วงอายุทั้งหญิงและชาย 

 • เหรียญรางวัลสำหรับผู้เข้าเส้นชัยมินิมาราธอนและ Fun Run 


กติกา

 • ผู้ได้รับรางวัลต้องผ่านจุด check point และแสดงสัญลักษณ์

  เพื่อรับรางวัล

 • ผู้ได้รับรางวัลต้องเป็นผู้ที่มีชื่อ นามสกุล ตรงกับที่ลงทะเบียนสมัครวิ่ง ผู้ที่ใช้เบอร์วิ่งของผู้อื่น และชื่อไม่ตรงกับชื่อที่ลงทะเบียนไว้ ไม่สามารถรับรางวัลได้  
 • คำตัดสินของคณะกรรมการควบคุมการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด
   

CU SCI HAPPY VIRTUAL RUN 

กติกา

 • ผู้แข่งขันจะได้รับเสื้อและเหรียญรางวัล ทางไปรษณีย์ เมื่อส่งผลวิ่งครบตามระยะทางและเงื่อนไขเวลา จะได้รับ Electronic Certificate ทาง E-mail 

 

การอำนวยความสะดวก (เฉพาะ CU SCI HAPPY RUN)

 • จอดรถอาคารจอดรถคณะรัฐศาสตร์และคณะอักษรศาสตร์ 
  (พิเศษเหมาจ่าย 6 ชั่วโมง 50 บาท รับคูปองส่วนลดที่กองอำนวยการ)

 • รับฝากของ (ยกเว้นของมีค่า)

 • น้ำดื่มตามเส้นทางวิ่ง ทุก 2 กิโลเมตร

 • หน่วยปฐมพยาบาลดูแลตลอดการแข่งขัน

 • อาหารและเครื่องดื่มฟรีหลังการแข่งขัน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bottom of page